Biuro Podróży Apolonia-Tour

Szeroki wybór ofert

Podróżuj

z nami

Rosja

Ryga - Tallin - Sankt Petersburg - Carskie Sioło - Psków - Wilno

1 dzień – wyjazd z Krakowa o godz. 05:00. Przejazd do Wilna, krótki spacer po starym mieście. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień – po śniadaniu przejazd do Kowna – zwiedzanie: rynek Starego Miasta, Bazylika Katedralna, Dom Perkuna, Ratusz zwany – Białym Łabędziem”. Przejazd w kierunku Szawli i Góry Krzyży. Przyjazd do Rygi. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień – po śniadaniu zwiedzanie obwarowań z basztą Prochową, romańsko-gotyckiej Katedry, kościoła św. Piotra, zamku z XIV w. Przejazd do Tallina. Zwiedzanie Tallina: gotyckiej Katedry, średniowiecznego zamku Toompea, barokowego zespołu pałacowo-parkowego Kadriorg. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

4 dzień – po śniadaniu przejazd w stronę St. Petersburga. Na granicy odwiedziny w potężnej twierdzy w Narvie, która zadecydowała o losach tej części Europy. Przyjazd do Sankt. Petersburga (uzależniony jest od odprawy na granicy Rosyjskiej). Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

5 dzień – po śniadaniu zwiedzanie Sankt Petersburga: Twierdza Pietropawłowska z soborem św. Piotra i Pawła, klasztor Smolny, sobór Kazański i św. Izaaka. Spacer Newskim Prospektem. Rejs stateczkiem po Newie. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

6 dzień – po śniadaniu przejazd do Peterhofu – zwiedzanie letniej rezydencji Piotra Wielkiego. Zwiedzanie Ermitażu. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

7 dzień – po śniadaniu przejazd do Carskiego Sioła – zwiedzanie rezydencji carycy Katarzyny. W godzinach wieczornych przyjazd do Pskowa. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

8 dzień – po śniadaniu spacer po Pskowie – zwiedzanie twierdzy, Kremla, soboru Trójcy Świętej. Następnie przejazd przez Łotwę, Litwę do Wilna. Przyjazd do Wilna. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

9 dzień – po śniadaniu przejazd na wileński cmentarz na Rosie a następnie krótka wizyta w Trokach, byłej stolicy Litwy i siedzibie karaimów. Wyjazd do Polski. Przyjazd do Krakowa w późnych godzinach wieczornych ( około 24.00).

Świadczenia: 
Cena nie zawiera: 

Uwaga:
Warunkiem ubiegania się o wizę rosyjską jest dokładnie wypełniony 1 formularz wizowy z 1 zdjęciem i paszportem (ważny minimum pół roku od daty wyjazdu z Rosji), który należy złożyć w biurze na 21 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy.

* kolejność zwiedzania może ulec zmianie

Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń:
– ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
– ubezpieczenie od chorób przewlekłych 

Program jest ramowy. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania lub zmiany programu z przyczyn od niego niezależnych.

Biuro Podróży Apolonia-Tour powstało, aby zapewnić Państwu komfort szerokiego wyboru ofert. Jesteśmy biurem działającym na rynku turystycznym od 2006 roku. Posiadamy zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych oraz gwarancję ubezpieczeniową. Zajmujemy się organizacją pielgrzymek, wycieczek objazdowych, wycieczek szkolnych oraz wyjazdów integracyjnych.

+48 12 422 00 30

+48 515 559 110

info@apoloniatour.pl
leszek@apoloniatour.pl