Biuro Podróży Apolonia-Tour

Szeroki wybór ofert

Podróżuj

z nami

Ubezpieczenie

Najczęściej kupowanym ubezpieczeniem przez turystów jest pakiet ubezpieczeń obejmujący:
Ubezpieczenia te chronią turystów w przypadku, gdy podczas pobytu za granicą nagle zachorujemy lub ulegniemy wypadkowi. Przeważnie ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje:
Szczegóły zakresu ochrony ubezpieczeniowej określają ogólne warunki ubezpieczenia będące załącznikiem do polisy ubezpieczeniowej. Ubezpieczenia turystyczne chronią nas przed poważnymi i niespodziewanymi  wydatkami za granicą.   W przypadku pomocy doraźnej, zakupu leków, środków opatrunkowych i innych sytuacji wymienionych w warunkach ubezpieczeniowych należy bezwzględnie pobierać rachunki, gdyż od tego uzależniony jest zwrot poniesionych kosztów po powrocie do kraju.

Dokumenty UNIQA

Biuro Podróży Apolonia-Tour powstało, aby zapewnić Państwu komfort szerokiego wyboru ofert. Jesteśmy biurem działającym na rynku turystycznym od 2006 roku. Posiadamy zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych oraz gwarancję ubezpieczeniową. Zajmujemy się organizacją pielgrzymek, wycieczek objazdowych, wycieczek szkolnych oraz wyjazdów integracyjnych.

+48 12 422 00 30

+48 515 559 110

info@apoloniatour.pl
leszek@apoloniatour.pl